Home Bahtsul Masail Shalawat/Wirid Ramadhan Jenazah Ubudiyah Ilmu Hadits Tasawuf/Akhlak Khutbah Sirah Nabawiyah Doa Tafsir Haji, Umrah & Qurban Hikmah Tafsir Mimpi Zakat Nikah/Keluarga Ilmu Tauhid Ekonomi Syariah Doa Lainnya

Fasal tentang Qurban

Hukum menyembelih hewan qurban adalah sunnah muakkad bagi muslim, yang baligh dan berakal. Tiga hal yang barusan juga menjadi syarat atas setiap perintah yang wajib dan yang sunnah. Khusus untuk melaksanakan ibadah Qurban, disyaratkan pula mampu secara ekonomi untuk melaksanakannya sebagaimana ibadah haji.

Rincian penjelasan mengenai siapa yang dianjurkan berqurban sebagai berikut. Pertama, anak yang telah dapat dikategorikan mumayyiz (anak yang mampu membedakan yang mudarat dan mafsadat) bahkan sudah tergolong murahiq (mendekati usia baligh) belum disunnahkan untuk beribadah qurban, tetapi sah bila melaksanakannya sebagaimana ia belum wajib melaksanakan puasa tetapi sah bila melaksanakannya.;

Kedua, anak kecil yang belum dapat digolongkan mumayyis termasuk juga anak balita tidak sah melaksanakan ibadah qurban, tetapi boleh dan sah bagi ayahnya meniatkan ibadah qurban untuknya.

Ketiga, orang yang dikategorikan mempunyai kemampuan untuk beribadah qurban adalah orang yang pada hari ke 10, 11, 12, 13 mempunyai kelebihan yang cukup untuk beribadah qurban dari kebutuhan primer hidupnya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Penjelasan tersebut antara lain diperoleh dari kitab Muhnil Muhtaj karya Muhammad Khotib As Syarbini, Jilid II hal 283 dan Khowasyi Syrwani karya Abdul Hamid asy-Syarwani, Jilid IX hal 367.

Untuk Siapa Daging Qurban?

Bolehkah orang yang beribadah qurban memakan daging qurbannya sendiri? Menurut mazhab Syafi’ii, Maliki, dan Hanafi, orang yang beribadah qurban boleh hukumnya untuk memakan daging qurbannya sendiri, dan boleh pula bagi keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya untuk ikut serta memakannya. Bahkan sunnah untuk memakan daging qurbannya sendiri. Sedangkan menurut mazhab Hanbali adalah wajib memakannya.

Syeikh Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi dalam Syarh al-Muhadzab, Jilid I hal 306, mengutip dua pendapat Imam Syafi’i mengenai berapa bagian yang diperbolehkan bagi orang yang berqurban dan berapa bagian untuk disedekahkan.

Imam Syafi’i, pertama-tama menyatakan, diperbolehkan mengambil setengah bagiannya untuk yang berqurban dan keluarganya. Ini disarikan dari ayat Al-Qur’an:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS Al-Hajj 22: 28)

Pendapat itu diperbaharui oleh Imam Syafi’i (dalam qaul jadid-nya): Orang yang berkurban dan keluarganya hanya boleh mengambil sepertiga dari daging hewan qurbannya. Ini berdasarkan firman Alllah SWT:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرّ

Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. (QS Al-Hajj 22: 36).

Dalam Syarh al-Muhadzab dijelaskan, maksudh dari “al-qani’” dalam ayat diatas adalah warga sekitar rumah orang yang berqurban, sementara “al-mu’tar” adalah orang yang mengharap atau meminta daging qurban itu. Dengan demikian diperoleh tiga bagian dalam ayat di atas, yakni sepertiga untuk orang yang berkurban dan keluarganya, sementara dua pertiganya lagi untuk dibagikan kepada orang lain.

Daging qurban lebih dianjurkan untuk diberikan kepada warga muslim yang fakir dan miskin dengan niat shadaqah. Jikalau daging itu diberikan kepada muslim yang dapat dikategorikan kaya (cukup dan terpenuhi ekonominya) maka daging itu diberikan dengan niat memberikan hadiah, karena sedianya shadaqah atau sedekah itu bukan untuk orang yang sudah kaya.

Ditambahkan, menurut madzhab Syafi’i, tidak boleh memberikan daging qurban kepada selain muslim, sebagaimana zakat fitrah, karena ia tidak digolongkan termasuk orang yang berhak menerimanya. Demikian pula menurut matzhab Malikiyyah.

Daging Dibagikan Mentah atau Dimasak?

Tidak boleh memberikan kepada fakir dan miskin daging qurban setelah dimasak atau dalam bentuk jamuan makan bersama secara keseluruhan karena hak mereka adalah hak kepemilikan dan bukan hak untuk makan, sehingga mereka akan dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, misalnya mereka butuh untuk menjualnya.

Akan tetapi, boleh juga memberikannya sebagiannya dalam bentuk daging mentah dan sebagian lainnya setelah dimasak atau dalam bentuk jamuan makan bersama. Hal ini berbeda dengan pemberian kepada orang kaya (cukup ekonominya), yakni boleh memberikan kepadanya daging qurban setelah dimasak atau dalam bentuk jamuan makan bersama.

Demikian penjelasan Syeikh Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi dalam kitab Roudlotut Tholibin, Jilid III hal 222, dan Ibnu Hajar al-Haitami dalam al-Minhajul Qowim, I hal 631.

KH Arwani Faishal
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa’il PBNUDownload segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Haji Arisan Menurut Hukum Islam

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Mengalihkan Dana Haji untuk Kepentingan Sosial

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah untuk Keluarga yang Telah Meninggal

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Sedekah Sunat yang Menjadi Wajib

Syariah Lainnya

Terpopuler

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×