Hikmah

Syurahbil bin Hasanah, Sahabat Nabi yang Wafat Terkena Wabah

Sab, 18 Juli 2020 | 10:00 WIB

Syurahbil bin Hasanah, Sahabat Nabi yang Wafat Terkena Wabah

Syurahbil bin Hasanah termasuk sahabat yang memeluk Islam di era Makkah. Ia turut berhijrah ke Habsyah bersama ibu dan keluarganya yang lain.

Sayyidina Syurahbil merupakan sahabat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Anak dari Hasanah, seorang sahabat perempuan yang sudah memeluk Islam sejak di Makkah, dan ikut berhijrah ke Habasyah di hijrah yang kedua. Dia berhijrah bersama anaknya, Syurahbil bin Hasanah. Dalam catatan Imam Ibnu Sa’d dikatakan:


أسلمت بمكّة قديما وبايعت وهاجرت إلي أرض الحبشة الهجرة الثانية مع ابنها شرحبيل بن حسنة


Terjemah bebas: “Hasanah telah memeluk Islam di Makkah, turut berbaiat dan berhijrah ke tanah Habsyah di hijrah yang kedua bersama anaknya, Syurahbil bin Hasanah” (Imam Ibnu Sa’d, al-Thabaqât al-Kubrâ, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990, juz 8, h. 224).


Nasab Syurahbil dinisbatkan kepada ibunya, Hasanah. Mengenai siapa ayahnya, terjadi perbedaan pendapat. Ada riwayat yang mengatakan, Abdullah bin al-Mu’ta bin Amr dari Bani Kindah; ada juga yang mengatakan, al-Ghauts bin Murra, saudara Tamim bin Murra dari Bani Tamim (Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, al-Ishâbah fî Tamyîz al-Shahâbah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995, juz 3, h. 265)


Syurahbil bin Hasanah termasuk sahabat yang memeluk Islam di era Makkah. Ia turut berhijrah ke Habsyah bersama ibu dan keluarganya yang lain. Dalam Tarîkh Madînah Dimasyq, Imam Ibnu ‘Asakir mencatat: 


وكان محمد بن إسحاق يقول: كانت حسنة أم شرحبيل امرأة سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن خذافة بن جُمَع، وكان له منها من الولد: خالد، وجنادة، ابنا سفيان بن معمر إلي أرض الحبشة فخرج بامرأته حسنة معه، وخرج بولده خالد وجنادة معهم، وأخرج معهم أخاهم لأمهم شرحبيل بن حسنة في الهجرة الثانية إلي أرض الحبشة


Terjemah bebas: “Muhammad bin Ishaq mengatakan: ‘Hasanah Ummu Syurahbil (Ibu Syurahbil) adalah isteri Sufyan bin Ma’mar bin Habib bin Wahb bin Hudzafah bin Juma’. Dari Hasanah, dia memiliki anak: Khalid dan Junadah, keduanya anak Sufyan bin Ma’mar (yang juga turut berhijrah) ke negeri Habsyah. Kemudian dia keluar bersama istrinya, Hasanah, dan (kedua) anak mereka, Khalid dan Junadah, serta saudara seibu mereka, Syurahbil bin Hasanah dalam hijrah yang kedua menuju negeri Habsyah” (Imam Ibnu ‘Asakir, Tarîkh Madînah Dimasyq, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, juz 22, h. 467).


Dari ayah tirinya, Sufyan bin Ma’mar, Syurahbil bin Hasanah memiliki dua saudara, Khalid dan Junadah. Mereka semua turut berhijrah ke Habsyah, meski terdapat perbedaan pendapat tentang hal ini, yang jelas Syurahbil dan ibunya, Hasanah, termasuk sahabat yang berhijrah ke Habsyah.


Menurut Imam Abdullah bin Muhammad, Syurahbil pernah menetap di Dimasyq atau Damaskus (syurahbîl bin hasanah sakana dimasyq), kemudian dia menggambarkan sekilas kehidupan Sayyidina Syurahbil dengan mengatakan:


شرحبيل بن حسنة، وحسنة أمّه، وهو شرحبيل بن عبد الله بن الْمُطاع بن عمرو من كِندة, حليف بني زهرة، ويكني أبو عبد الله، وكان قديم الإسلام بمكّة من مهاجرة الحبشة في المدة الثانية، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات وهو أحد الأمراء الذين عقد لهم أبو بكر إلي الشام, ومات بالشام في طاعون عَمَواس سنة ثمان عشرة في خلافة عمر-وهو ابن سبع وستين


Terjemah bebas: “Syurahbil bin Hasanah, Hasanah adalah (nama) ibunya. Dia adalah Syurahbil bin Abdullah bin al-Mutha’ bin ‘Amr dari (Bani) Kindah, (yang merupakan) sekutu Bani Zuhrah, (biasa) dipanggil dengan sebutan Abu ‘Abdullah. Dia termasuk (orang yang) awal (memeluk) Islam di Makkah, (dan termasuk golongan) yang berhijrah ke Habsyah di periode kedua. Dia (turut) berperang bersama Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dalam banyak peperangan. Dia (juga) salah satu komandan (perang) yang diangkat (Sayyidina) Abu Bakar ke Syam, dan wafat di Syam terkena Tha’un ‘Amawas di tahun 18 (Hijriah) di (era) Khalifah Umar—(ketika itu) dia berusia 67 tahun” (Imam Ibnu ‘Asakir, Tarîkh Madînah Dimasyq, juz 22, h. 470).


Riwayat di atas mengatakan, Sayyidina Syurahbil bin Hasanah mendampingi Rasulullah dalam banyak peperangan, dan salah satu komandan perang yang diangkat Sayyidina Abu Bakar untuk membebaskan Syam dari kekuasaan Byzantium (Romawi Timur). Ia kemudian wafat terkena Wabah ‘Amawas yang terjadi di Syam dan sekitarnya.


Sayyidina Syurahbil pernah menjadi utusan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ke Mesir untuk menemui para penguasanya di sana, dan ia sedang berada di Mesir ketika Rasulullah wafat di Madinah. Dalam sebuah riwayat dikatakan:


وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع, قدم مصر رسولا من النّبي صلى الله عليه وسلم إلي ملوكها وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر


“Dia adalah Syurahbil bin Abdullah bin al-Mutha’, datang ke Mesir sebagai utusan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam kepada penguasanya. (Saat) Nabi Muhammad wafat, dia sedang berada di Mesir” (Imam Ibnu ‘Asakir, Tarîkh Madînah Dimasyq, juz 22, h. 471).


Syurahbil berhasil membebaskan seluruh Yordania kecuali Tiberias atas perintah Sayyidina Abu ‘Ubaidah bin Jarrah. Penduduk wilayah yang dibebaskannya, melakukan perdamaian dengannya (fa inna ahlâhâ shâlahûhu). (Imam Ibnu ‘Asakir, Tarîkh Madînah Dimasyq, juz 22, h. 472).


Sayyidina Syurahbil wafat terkena wabah ‘Amawas di usia 67 tahun. Menurut sebagian riwayat, Syurahbil, Abu ‘Ubaidah bin Jarrah, dan Abu Malik terkena thâ’ûn ‘amawâs di hari yang sama. Imam al-Harits bin ‘Umair mengatakan:


طُعن أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك جميعا في يوم واحد


Terjemah bebas: “Abu ‘Ubaidah, Syurahbil bin Hasanah dan Abu Malik terkena wabah di hari yang sama” (Imam Ibnu ‘Asakir, Tarîkh Madînah Dimasyq, juz 22, h. 472).


Wallahu a’lam bish-shawwab...


Muhammad Afiq Zahara, alumni PP. Darussa’adah, Bulus, Kritig, Petanahan, Kebumen