Khutbah

Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Opat Perkara nu Matak Nyilakakeun Diri

Rab, 15 Mei 2024 | 15:00 WIB

Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Opat Perkara nu Matak Nyilakakeun Diri

Ilustrasi khatib sedang berkhutbah. (Foto: NU Online/Mahbib)

Siapa pun yang hidup di dunia pasti ingin selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Hanya saja, dalam praktiknya, kita sendiri terkadang abai terhadap jalan keselamatan tersebut. Sebaliknya, tanpa disadari jalan yang ditempuh malah jalan yang mencelakakan. Mengingat hal tersebut, kita perlu menjauhkan diri dari sikap yang akan mencelakakan diri, seraya bergegas menjalankan sikap terpuji yang akan membawa pada kebahagiaan.

 

Teks khutbah Jumat berikut ini dengan judul "Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Opat Perkara nu Matak Nyilakakeun Diri" Untuk mencetak naskah khutbah Jumat ini, silakan klik ikon print berwarna merah di atas atau bawah artikel ini (pada tampilan desktop). Semoga bermanfaat!

 

Khutbah I

 

 إِنَّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وِأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّيْن،

 

أمَّا بَعْدُ، فَيَاعِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ: قَالَ اللهُ تَعَالى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ، أعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، يَاأَيّهَا الّذَيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ، وَقَالَ: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ‌إِلَى ‌التَّهْلُكَةِ ، صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ الْحَبِيْبُ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

 

Hadirin Sidang Jumah anu dimulyakeun ku Alloh 

Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem anu sagemlengna eta tetep kagungan Alloh. Anu mikawelas ka abdi-abdina. Anu Ngaluhurkeun darajat kanu bakti ka anjeunna. 

 

Alhamdulillah, kersaning irodah sareng inayah Mantenna, urang sadayana masih dipaparin kasempetan tur rupi-rupi kani’matan, terutami ni’mat iman sareng Islam. Teu aya kajabi ni’mat kakiatan, sahingga dina ieu danget urang masih kapanggil ngalaksanakeun salah sawios parentah-Na, nyaeta ibadah jumah.  Mugia wae urang sadayana sapapaosna dipaparin kakiatan sareng hidayah kanggo istiqomah ngabakti ka Mantenna. Amiin ya robbal alamin. 

 

Solawat anu utami mugi tetep ka pang afdol-afdolna nabi, nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad saw., sosok istimewa anu nganteurkeun urang sadayana kana jalan kabagjaan miwah jalan katakwaan. 

 

Solawat miwah salam oge mugia sing dikucurkeun ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin tabiat-na, dugi ka urang sadayana salaku umatna anu miharep diangken umatna kalayan jaga kenging syafaatna. Amiin ya robbal alamin.

 

Salajengnya, ngalangkungan ieu minbar, khotib seja ngahaturkeun kagegelan wasiat ka sadayana anu hadir, khusus ka diri pribadi, hayu urang sami-sami ningkatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Gusti Alloh Anu Maha Suci. 

 

Sabab, teu aya deui pang sae-saena bekel urang mayunan kahirupan lana di akherat jaga anging kaimanan sareng katakwaan. Takwa hartosna sajalan sareng parentah Alloh oge mumpang sagala rupi panyegah-Na. 

 

Hadirin Sidang Jumah anu dimulyakeun ku Alloh 

Sadayana jalmi, bade mu’min bade kafir, anu kumelenang di alam dunya tangtos hoyong bagja tur salamet. Teu aya kajabi jalmi zolim jeung jalmi jahat. Nanging, hanjakal teu satiap jalma sadar kana jalan anu matak nganteurkeun kana kasalametan. Teu sadayana jalma sadar yen anu disorang ku dirina eta teh jalan nu matak nganteurkeun kana kacilakaan. 

 

Tah kaitan sareng jalan anu matak nyilakakeun diri, khotib seja nyebat salah sawios katerangan nu sumping ti Kangjeng Rosul sakumaha anu dipetik ku Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalani dina kitabna. Disebatkeun dina eta kitab, Kangjeng Rosul parantos ngadawuh: 

 

عَلَامَاتُ الشَّقَاوَةِ أَرْبَعَةٌ

 

Ari ciri-ciri perkara anu matak nyilakeun diri, saur Kangjeng Rosul, eta aya opat. Mana anu opat perkara teh? Nu kahiji nyaeta:  

 

نِسْيَانُ الذُّنُوْبِ الْمَاضِيَةِ وَهِيَ عِنْدَ اللهِ مَحْفُوْظَةٌ،

 

Urang mopohokeun kana dosa anu tos kaliwat.  Sedengkeun ari namina dosa, salami teu ditobatan, sareng teu kenging panghampura Alloh, eta bakal natrat dina catetan Mantenna, sahingga jaga di akherat kedah dipertanggung-jawabkeun. 

 

Ku hal sakitu, kaitan dosa sareng kasalahan urang, imma anu hak adami atanapi anu hak Ilahi, eta kedah diemut-emut ku urang. Sugan we ari tos diemut-emut mah, dina hate timbul rasa hanjakal anu ka dituna bakal nganteurkeun kana tobat, tobat anu nasuha, hartsona tobat anu leres-leres. Lahir tina citeres hate nu haneueul jeung patekadan nu kuat moal rek balik deui kana milampah dosa anu sarupa. 

 

Nu kadua, saur pidawuh Rosul, perkara anu matak nganteurkeun kana cilaka teh nyaeta:     

 

ذِكْرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَةِ وَلَا يَدْرِي أَ قُبِلَتْ أَمْ رُدَّتْ 

 

Urang nyebut-nyebut kahadean anu tos kaliwat. Sabab, hiji jalma teu apal naha kahadean dirina ditampi ku Alloh atanapi ditolak. Sahingga, ulah waka ujub jeung takabur geus mampu migawe kahadean, sabab can aya nu terang kahadeannana dipikarido ku Alloh atanapi ditolak. 

 

Kalih ti eta, kamampuan urang midamel kahadean oge sumpingna ti Alloh. Nyakitu keneh harta anu diinfakkeun ku urang, lamun eta kahadean patali jeung harta, hartana oge titipan Alloh, sahingga keur jalmi anu ikhlas sareng pasrah ka Alloh, naon atuh anu kedah dibanggakeun sareng disombongkeun, dipayuneun jalma nyakitu keneh di payuneun Alloh Robbul Izzati. 

 

Hadirin Sidang Jumah anu dimulyakeun ku Alloh 

Salajengnya, nu katiluna, perkara nu matak nyilakakeun teh nyaeta: 

 

نَظْرُهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا

 

Ningal ka jalma anu saluhureun darajatna dina urusan dunia. Tah perkara sarupa kieu teh mineng terjadi ka diri urang sorangan. Dina masalah harta banda jeung kakayaan, urang sok ngabanding-banding diri jeung batur. Urang sok nganggap diri leuwih hina ti batur lamun aya dina sahandapeun batur dina urusan dunya. 

 

Seseringna, urang tara ningal ni’mat Alloh anu tos dipasihkeun ka urang. Sabaliknya, urang leuwih sering merhatikeun pangaboga sareng ni’mat anu aya di batur. Akhirna, urang poho kana syukur sareng nyukuran ni’mat Alloh anu dianugrahkeun ka urang. Nu antukna deui, timbul sifat hasud jeung iri dengki ka batur. 

 

Terakhir, nyaeta nu kaopat, sakumaha pidawuh Rosul, perkara anu matak nganteurkeun kana cilaka diri teh nyaeta:  

 

 نَظْرُهُ إِلَى مَنْ دُوْنَهُ فِي الدِّيْنِ     

 

Ningal ka jalma anu sahandapeun darajatna dina urusan agama. Hartosna, dina urusan taat sareng ibadah, urang sorangan terkadang sok ningal ka jalma anu sahandapeun urang. Nu antukna, kualitas sareng kuantitas ibadah urang leuwih handap deui ti jalma anu dibandingkeun jeung urang. 

 

Hadirin Sidang Jumah anu dimulyakeun ku Alloh 

Tah, saparantosna urang nitenan ciri-ciri perkara anu matak nganteurkeun kana cilaka, urang kedah ngeureuyeh nebihan perkara-perkara anu disebatkeun eta, lamun urang leres-leres hoyong ngahontal kabagjaan dunya sareng akherat. Ulah rek ngagebruskeun diri urang kana kacilakaan. Anggur mah, prak laksanakeun sikap-sikap anu sabalikna di luhur. 

 

Seueurkeun emut kana dosa jeung kasalahan diri, pohokeun kahadean anu tos dipilampah ku urang, tingal jalma anu sahandapeun ti urang dina urusan hartana supaya urang seueur bersyukur, oge tingal jalma anu saluhureun ti urang dina amal ibadahna. Insya Alloh, urang kagolong jalma anu bagja. Amin ya robbal alamin. 

 

بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي اْلقُرْآنِ اْلعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ، لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم   

 

Khutbah II 

 

 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا أَمَرَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ إِرْغَامًا لِمَنْ جَحَدَ بِهِ وَكَفَرَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ وَالْبَشَرِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَحْشَرِ

 

 أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يٰأَيُّها الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ، اَلْأَحْياءِ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ، اَللّٰهُمَّ  اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِغَارًا، اَللّٰهُمَّ  ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ وَاْلوَبَاءَ وَالزَّلاَزِلَ وَاْلمِحَنَ وَسُوْءَ اْلفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِنَا إِنْدُونِيْسِيَّا خآصَّةً وَسَائِرِ بُلْدَانِ اْلمُسْلِمِيْنَ عامَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ. اَللّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ  

 

عِبَادَ اللهِ، اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ، وَاشْكُرُوْا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوْهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ ، وَلَذِكْرُاللهِ أَكْبَرُ

 

Ustadz M Tatam Wijaya, Penyuluh dan Petugas KUA Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.